Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı ve İdrar Örneği Nasıl Alınır?​

  • Foaming Test tüpü üstteki kilitli kapaktan açılır. Bu esnada test tüpünün içerisinde bulunan reaktanın dökülmemesine dikkat edilir.
  • Kutuda yer alan eldiven giyilir ve idrar kabına bir miktar idrar konur. Kutu içerisinde yer alan pipet yardımı ile 2.5 ml idrar çekilir ve tüp üzerindeki beyaz işaretli çizgiye kadar tüpün içerisine yavaşça boşaltılır.
  • SARS Cov-2 kişinin metabolizmasından ve enfeksiyon gücünden etkilendiğinden, enfeksiyon oranları daha düşük olan kişilerin idrarlarında her saat değişebilen farklı virüs konsantrasyonları olabilir. Bu nedenle ideal örnek hastanın mesanesinde en az 1 saat beklemekte olan idrarı almak olacaktır. Fiziksel olarak ağır işleri olan kişiler, numunelerini en az 6 saat dinlendikten sonra almalı, dinlenme süresinden sonra ilk idrardan alınmamalıdır. Hamile kadınlar test edilirken anormal maddeler değerlendirme sürecinin dışında tutulmalıdır.
  • İdrar sondası olan hastalardan örnek almak için kateterdeki idrar tamamen boşaltılmalı ve bundan sonra ilk idrardan örnek alınmalıdır. İdrar yaptıktan sonra alınan örnekler ile kateter içerisinde su olan kısımdan kesinlikle alınmamalıdır. Kateterin değiştirilmesi mümkün değilse, o zaman mevcut idrar torbası örnek almak için karıştırılabilir.

Kutu içerisinde yer alan pipet yardımı ile 2.5 ml idrar çekilir ve tüp üzerindeki beyaz işaretli çizgiye kadar tüpün içerisine yavaşça boşaltılır. 

Kutu içerisinde yer alan pipet yardımı ile 2.5 ml idrar çekilir ve tüp üzerindeki beyaz işaretli çizgiye kadar tüpün içerisine yavaşça boşaltılır. 

Kilitli kapak kapatılır. Tüp 20 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalanır. Test tüpü hafifçe sağa sola oynatılarak tüpün en üst kısmında birikmiş olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır.

Tüp sabit bir zemin üzerinde gözlemlenmeye başlanır. 1 dakika sonra tüp içerisinde oluşan köpük miktarının renk skalasındaki karşılığına göre test sonucu belirlenir.

Kullanılan eldiven, pipet ve test tüpü, kutuda yer alan poşete konarak plastik atık alanına atılır.

Hijyenik koşullar altında, herhangi bir yer ve zamanda testin tüm aşamaları yapılabilir.