Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı ve İdrar Örneği Nasıl Alınır?​

Sevgili Kullanıcı;

Lütfen talimatları dikkatlice okuyun:

Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Çalışma Prensibi:

COVID-19’a neden olan virüs (SARS COV-2) vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu dönemde, akciğerlerde bulgular gibi klinik semptomlar veya vücutta bazı metabolik ve kimyasal değişiklikler meydana gelmeden önce bile. Bu değişikliklerin bir kısmı kan veya idrar testleriyle izlenebilir. Bu sırada vücut idrar yaparak virüsü atmaya başlar. Bu sürecin hızı doğrudan virüsün bulaşıcılığı, hastaya bulaşan patojen sayısı ve kişinin bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Virüs yükü vücutta çoğaldıkça, hem virüsler hem de ürettiği diğer bazı maddeler artan bir şekilde dışarı atılır. Köpürme testi, laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktant (MSK) ile virüs yüzeyindeki maddelerle ve idrarla dışarı atılan diğer maddelerle reaksiyona girerek test tüpü içinde köpük oluşturur. Köpüklenme, vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılıdır. Daha az virüs, daha az köpük yükler, daha fazla virüs yükü daha fazla köpük oluşturur. COVID-19 tanısı alan hastalar ile sağlıklı kişiler arasında yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda renk skalası oluşturulmuştur. Sonucun değerlendirilmesi bu renk skalası kullanılarak yapılır.

Köpük Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Göstergeleri:

1- Kuluçka döneminde olan ve bazı klinik semptomları olan ancak COVID-19 olduğu doğrulanmamış hastaların tespit edilmesine yardımcı olur.

2- COVID-19 hastalarının klinik durumlarının ve prognozunun izlenmesine yardımcı olur.

3- COVID-19 ile benzer semptomları olan hastaların ayırt edilmesine yardımcı olur.

4- Doktora COVID-19 negatif olan ancak tıbbi bekletilen hastalar için, karantinadaki kişiler için ve klinik durumlarını pratik olarak hastalara bildirerek tedavisi tamamlanan hastalar için hızlı karar vermesine yardımcı olur. sonuçları doktorlarıyla kolaylıkla paylaşırlar.

5- COVID-19 konusunda kararsız olan, şüpheli bir ortamda olması gereken ve bundan rahatsız olan kişilerin COVID-19 olup olmadığını kontrol etmesini destekler ve bunun sonucunda bir sağlık kuruluşuna hızla başvurabilirler.

6- COVID-19 dışında idrarında anormal maddeler bulunan kişilerin erken dönemde kendi kendine kontrol ve sağlık kuruluşuna başvurmalarına yardımcı olur.

7- Sağlık personeli için ön tanı, kesin tanı ve klinik takip sürelerini kolaylaştırır.

Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı ve İdrar Örneği Nasıl Alınır:

1- Köpüren Test tüpü, üstteki kilitli mühürden açılır. Reaktanı içeriye dökmemeye dikkat edin.

2- Test yapanlar, idrarı ellerine yaymamak için kutu içinde temin edilen eldivenler giymeli ve toplama kabına biraz idrar dökmelidir.

3- SARS Cov-2 kişinin metabolizmasından ve enfeksiyon gücünden etkilendiğinden, enfeksiyon oranları daha düşük olan kişilerin idrarlarında her saat değişebilen farklı virüs konsantrasyonları olabilir. Bu nedenle ideal örnek hastanın mesanesinde en az 1 saat beklemekte olan idrarı almak olacaktır. Fiziksel olarak ağır işleri olan kişiler, numunelerini en az 6 saat dinlendikten sonra almalı, istirahat döneminden sonra ilk idrardan alınmamalıdır. Hamile kadınlar test edilirken anormal maddeler değerlendirme sürecinin dışında tutulmalıdır.

4- İdrar sondası olan hastalardan örnek alınabilmesi için kateterdeki idrarın tamamen boşaltılması ve bundan sonra ilk idrardan örnek alınması gerekir. İdrar yaptıktan sonra alınan örnekler ile kateter içerisinde su olan kısımdan kesinlikle alınmamalıdır. Kateterin değiştirilmesi mümkün değilse, o zaman mevcut idrar torbası örnek almak için karıştırılabilir.

3- Kutu içerisine gelen pipet yardımıyla 2.5ml idrarı çekip yavaş yavaş siyah çizgiye kadar test tüpünün içine dökün.

4- Tüpü sıkıca kapatın.

5- Tüpü 15 saniye yukarı aşağı sallayın.

6- Tüpü hafifçe sola ve sağa hareket ettirin ve içerideki köpüklenmeyi oturtmak için yukarıdan hafifçe vurun.

7- Tüpü düz bir yüzeye yerleştirip 1 dakika bekleyin. Sonuç, köpürmenin en üst seviyesinin renk skalası ile hizalanmasından yorumlanabilir.

Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti Sonuç Değerlendirmesi:

Test sonuçları sadece bilgilendirme amaçlıdır, bir sağlık kuruluşuna danışmak için nihai bir teşhis almak içindir.

Yeşil Bölge: İdrarda virüs yükü yok. Sağlıklı klinik tablo.

Teşhis edilmiş COVID 19 pozitif hastalar için, hastanede tedavi gördükten ve bu sonucun alındıktan sonra “İyileşmiş” olarak yorumlanabilir.

PCR testinden pozitif alan ancak Köpük Testinde yeşil bölgeye ulaşan bir kişi için aşağıdakilerden biri söylenebilir:

1- Kişinin virülansı düşüktür veya çok az patojenle kapılır, ancak güçlü bir bağışıklık sistemi nedeniyle hastalık üst solunum yolunda kalır. Bu nedenle herhangi bir belirti göstermeyecek ve azalmayacaktır.

2- Bağışıklık sistemi güçlüdür ve virüsü üst solunum yolundayken öldürebilir, ancak kalıntıları PCR testi için yanlış pozitifliğe neden olur.

3- Kontaminasyon, çapraz reaktivite gibi diğer nedenlerden dolayı PCR için yanlış pozitiflik.

Sarı Bölge: İdrarda az miktarda virüs yükü (ve / veya bazı anormal maddeler), şüpheli klinik tablo. Takip gereklidir.

* Takip gerekli Kişiler:

1- COVID-19 tanısı olmayan ancak virüse yakalanmış olabilir ve kuluçka döneminde olan kişiler.

2- Teşhis edilmiş COVID-19 hastaları ve tedavi gören kişiler.

3- İdrarında COVID-19 dışında anormal maddeler bulunan kişiler.

Bu durumda Sarı Bölge içerisindeki köpürme seviyesi ve varsa Covid-19 semptomları dikkate alınmalıdır. Sarı Bölgede semptomlar görülüyorsa ve yüksek köpüklenme varsa, kendisini aile ve arkadaşlarından izole etmeli, sosyal koruma kural ve yönetmeliklerine uymalı, maske takmalı ve erken önlem olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Herhangi bir belirti olmasa bile bu bölgedeki kişiler kendilerini aile ve arkadaşlarından izole etmeli, sosyal koruma kural ve yönetmeliklerine uymalı, maske takmalı ve bu arada idrarla dışarı atılan anormal maddeler açısından incelenmeli ve ardışık olarak test edilmelidir. Köpüklenme Sarı Bölgede kalırsa veya artarsa, bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.

Herhangi bir Covid-19 semptomu olmaksızın idrarda anormal maddeler olması durumunda idrar rahatsızlıkları için danışmak en iyisidir.

Turuncu Bölge: İdrarda artan virüs yükü (ve / veya bazı anormal maddeler), sağlıksız klinik tablo.

Sonuç olarak Turuncu Bölge’yi vuran ve Covid-19 semptomları olan kişiler, kendilerini aile ve arkadaşlarından soyutlamalı, sosyal koruma kural ve yönetmeliklerine uymalı, maske takmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Sonuç olarak Turuncu Bölge’ye giren ve henüz Covid-19 semptomları göstermeyen kişiler, kendilerini aile ve arkadaşlarından soyutlamalı, sosyal koruma kural ve yönetmeliklerine uymalı, maske takmalı ve her ihtimale karşı bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu hastalar hem Covid-19 hem de idrar bozuklukları açısından muayene edilmelidir.

Kırmızı Bölge: İdrarda yoğun virüs yükü (ve / veya bazı anormal maddeler), ciddi klinik tablo.

Normal koşullar altında yoğun bakım hastalarının ortak sonucu.

Ancak Kızıl Bölge sonucu olan kişiler derhal izole edilmeli, sosyal koruma kural ve yönetmeliklerine uymalı, maske takmalı ve bu önlemleri en üst düzeyde alırken en yakın tam teşekküllü hastaneye yatırılmalıdır. Hastayla teması olan tüm kişiler aynı şartlar altında tutulmalıdır.

Herhangi bir belirti göstermese bile Covid-19 ve idrar rahatsızlıkları yönünden derinlemesine incelenmelidir

Başka hangi klinik koşullar Köpük Testi COVID-19 Tarama Kiti uygulanabilir?

İdrardaki Covid-19 virüs yükünü tespit etmenin yanı sıra özgüllüğündeki% 3.7’lik belirli bir durumla idrardaki bazı anormal patolojileri tespit edebilir. Böylece doğru yorumlanırsa test sonuçları erken teşhis ve klinik takip için kullanılabilir. Bu durumlara örnek olarak ağır böbrek yetmezliği, diyabetik nefropati, eklampsi, bazı nefrolitiyazis türleri gibi çeşitli makro ve mikro boyutlu klinik tablolar verilebilir.

Bu nedenle, Covid-19 semptomları olmamasına rağmen Turuncu ve Kırmızı Bölge olan kişiler üriner sistem patolojileri açısından incelenmelidir.

UYARILAR:

Köpüklenme Testi yalnızca test sırasındaki virüs yükünü gösterir. SARS Cov-2’nin ne kadar bulaşıcı olduğu bilinmektedir. Köpük Testinde Yeşil Bölgeye sahip bir kişi, riskin devam ettiğini unutmamalıdır, bu nedenle sosyal mesafe ve diğer hijyenik koruma önlemlerine ve kurallarına ve düzenlemelerine uyulması son derece önemlidir.

Test sonuçları sadece bilgilendirme amaçlıdır, bir sağlık kuruluşuna danışmak için nihai bir teşhis almak içindir.

Köpürme Testi COVID-19 Tarama Test Kiti, “Kullanım” bölümünde anlatıldığı gibi uygulanmalıdır, aksi takdirde yanıltıcı olabilir.

Testin doğru uygulanmaması durumunda elde edilecek sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Test tüpündeki reaktanlara çıplak elle dokunmayın, nefes almayın veya göze değmesine izin vermeyin, yemeyin veya içmeyin. Çocuklardan uzak tutun. Tüpü kullanımdan sonra hijyen kurallarına göre imha edin ve tıbbi atık kabına atın.