Köpük Testi Belirteçleri

  • Bazı klinik semptomlarla kuluçka döneminde olan ancak COVID-19 olduğu doğrulanmamış hastaların tespit edilmesine yardımcı olur.
  • COVID-19 hastalarının klinik durumlarının ve prognozunun izlenmesine yardımcı olur.
  • COVID-19 ile benzer semptomları olan hastaları ayırt etmeye yardımcı olur.
  • Doktora COVID-19 negatif olan ancak tıbbi bekletilen hastalar için, karantinadaki kişiler için ve klinik durumlarını pratik olarak hastalara bildirerek tedavisi tamamlanan hastalar için hızlı karar vermesine yardımcı olur, paylaşmalarına izin verir. sonuçları doktorlarıyla kolayca.
  • COVID-19 konusunda kararsız olan, şüpheli bir ortamda olması gereken ve COVID-19’u kendi kendine kontrol etmesinden rahatsız olan kişileri destekler ve bunun sonucunda bir sağlık kuruluşuna hızlı bir şekilde danışabilirler.
  • COVID-19 dışında idrarında anormal maddeler bulunan kişilerin erken dönemde kendi kendine kontrol ve sağlık kuruluşu danışmalarına yardımcı olur.
  • Sağlık personeli için ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerini kolaylaştırır.
  • Alkol, antibiyotik, özel durumlar, ilaç vs sonucu etkilemez. Virüs yükü dışında etki eden tek unsur böbrekten atılan maddelerdir.