Foaming Test; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, TPE ve PTC patent korumalı bir üründür.

Sağlık Bakanlığı onaylı evde test kiti, klinik olarak test edilmiş ve %96,3 doğruluk oranına sahiptir.
Test yapım süreci 10 dakikadır, sonuç 1 dakika içerisinde alınmaktadır.

Covid-19 ile mücadelede hızlı ve doğru tespit önemlidir.

15 Saniyede Covid-19 Testi

Korona, virüs vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu arada klinik semptomlar, akciğer semptomları ve PCR testi pozitifliği henüz oluşmadan vücutta bazı metabolik ve kimyasal değişiklikler meydana gelmeye başlar. Bu süreçte virüs idrarla atılmaya başlar. Virüsün vücuttaki yükü arttıkça, metabolik değişikliklere bağlı olarak hem virüs hem de idrardaki bazı maddeler yoğun bir şekilde atılmaya başlar. Test, virüs yüzeyinde bulunan maddeler ve idrarla atılan maddelerle reaksiyona giren ve test tüpünün içindeki numune idrarı köpürten özel olarak hazırlanmış bir reaktant (CEC) kullanılarak laboratuvarda yapılır. Köpürme hızı vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılı olarak değişir. Viral yükü olan kişiler için daha az köpük, daha çok köpük, daha çok insan yapılır. 500’den fazla hasta ve COVID-19 tanısı almış 1000’den fazla sağlıklı birey üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda, test tüpü üzerinde köpük miktarı renk skalasına dönüştürüldü.

Foaming Test Nedir?

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle ‘’köpük testi ‘’ olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Foaming Test Onaylı Bir Test midir?

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 testleri konusunda tek yetkili onay merciidir. T.C.Sağlık Bakanlığı COVID-19 tanı ve tarama testlerinin onay aşamasında, kendisine bağlı çalışan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü yetkili kılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı uluslararası düzeyde akredite olan , yüksek güvenilirlik değerlerine sahip bir laboratuvardır ve kendilerine başvuru yapan firmaların testlerini detaylı olarak inceleyerek nihai kararı vermektedir. Türkinnova Firması’nın Foaming Test ile ilgili yapmış olduğu başvuru da bu süreçleri başarı ile tamamlayarak gerekli yasal izinleri almıştır.

Foaming Test Nasıl Çalışır?

Corona virüs vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu esnada henüz klinik semptomlar, akciğer bulguları ve PCR test pozitifliği oluşmadan, vücutta metabolik ve kimyasal bazı değişiklikler oluşmaya başlar. Bu süreçte virüs idrar ile atılmaya başlar. Vücuttaki virüs yükü arttıkça, metabolik değişikliklerden dolayı idrarda hem virüs hem de bazı maddeler yoğun şekilde atılmaya başlar. Foaming test, içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan (MSK) sayesinde hem virüs yüzeyinde bulunan maddelerle hem de idrar ile hem de atılan bu maddelerle reaksiyona girer ve test tüpünün içerisinde bulunan numune idrar köpürür. Köpürme oranı vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılı olarak değişir. Virüs yükü az olan kişilerde daha az köpük, daha fazla olan kişilerde ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı konmuş olan 500 ‘den fazla hasta ve 1000’den fazla sağlıklı bireyde yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde elde edilen veriler sonucunda, köpük miktarı test tüpü üzerinde renk skalası haline getirilmiştir.

Foaming Test Ne İşe Yarar?

 1. Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, inkübasyon periyodundaki hastaların erkenden teşhis edilebilmesine yardımcı olur.
 2. COVID-19 teşhisi konmuş hastaların klinik takipleri ve prognozlarını takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden hastaların veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden hastaların günlük klinik takibinde yardımcı olur.
 3. Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan insanlara gereksiz yere PCR testi yapılmasının, BT çekilmesinin ve hospitalize edilmesinin önüne geçer.
 4. COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan insanların, karantina sürecindeki insanların, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan insanların klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede tedavi süreci hakkında hızlıca karar verilmesini sağlar.
 5. COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan insanların kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasını sağlar.
 6. Covid-19 dışında vücudunda anormal giden bir tablo olan ve bu durumun farkında olmayan ancak bu olumsuz durum idrarına yansıyan bireyler için kendilerini kontrol etme ve erken dönemde sağlık kuruluşuna danışma imkanı sağlar.
 7. Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.
 1. Foaming Test tüpü üstteki kilitli kapaktan açılır. Bu esnada test tüpünün içerisinde bulunan reaktanın dökülmemesine dikkat edilir.
 2. Kutuda yer alan eldiven giyilir ve idrar kabına bir miktar idrar konur. Kutu içerisinde yer alan pipet yardımı ile 2.5 ml idrar çekilir ve tüp üzerindeki beyaz işaretli çizgiye kadar tüpün içerisine yavaşça boşaltılır.
 3. Kilitli kapak kapatılır.
 4. Tüp 20 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalanır.
 5. Test tüpü hafifçe sağa sola oynatılarak tüpün en üst kısmında birikmiş olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır.
 6. Tüp sabit bir zemin üzerinde gözlemlenmeye başlanır. 1 dakika sonra tüp içerisinde oluşan köpük miktarının renk skalasındaki karşılığına göre test sonucu belirlenir.
 7. Kullanılan eldiven, pipet ve test tüpü, kutuda yer alan poşete konarak plastik atık alanına atılır.

Foaming Test Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Green Zone: Klinik tablo iyi, idrarda virüs yükü yok, sağlıklı birey.

Yellow Zone: Klinik tablo iyi, idrarda az miktarda virüs yükü (ve/veya protein yapılar) mevcut, takip gerektiren birey*

Orange Zone: Klinik tablo orta düzeyde, idrarda artmış virüs yükü (ve/veya protein yapılar) mevcut, hasta birey.

Red Zone: Ağır klinik tablo ve idrarda yoğun virüs yükü e/veya protein yapılar) mevcut, ağır hasta birey.

*Takip gerektiren bireyler:

 1. COVID-19 teşhisi konmamış ancak virüse yakalanmış ve inkübasyon dönemindeki birey olabilir.
 2. COVID-19 teşhisi konmuş ve tedavi altındaki bir birey olabilir.
 3. Vücudunda COVID-19 dışında anormal giden klinik tabloya sahip bir birey olabilir.

Daha detaylı değerlendirme bilgisi için lütfen tıklayın.

Foaming Test Sonuçlarına Göre Nasıl Davranılmalı?

Test sonucunun Green Zone sonucu çıkması durumunda kişi herhangi bir bulaşı olmadığını anlayarak, sonraki süreçlerde kendini koruyabilir. Test sonucunun Yellow Zone sonucu çıkması durumunda kişi bulaşı şüphesi olma ihtimali nedeni ile klinik durumunu takip etmelidir. Ardışık günler içerisinde idrar testini tekrarlayarak köpük miktarında artış gerçekleşiyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmalı, köpük miktarında azalma meydana geliyorsa da sadece klinik durumunu takip etmelidir. Test sonucunun Orange Zone sonucu çıkması durumunda kişi derhal, karantina kurallarına uygun bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Test sonucunun Red Zone sonucu çıkması durumu ancak hastane koşullarında gerçekleşebilen bir durumdur. Red Zone hastaları ciddi takip gerektiren ve çoğunluğu yoğun bakımda yatan hasta grubunu oluşturur.

Foaming Testin Diğer COVID-19 Tanı Yöntemleriyle Karşılaştırması

Foaming testin PCR testi ve akciğer tomografisi ile karşılaştırılması amacı ile yapılan klinik çalışmalarda, elde edilen sonuçların COVID-19 tanısında diğer yöntemlerle son derece uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Hatta PCR uygulamalarının yanlış yapılması sonucu (-) negatif çıkan hastaların Foaming Test ile yapılan sonuçlarında Covid-19 klinik tablosu ile uyumlu olduklarının saptanması testin güvenilirliği yönünde ciddi bir bulgudur. Akciğer tomografisi şüpheli olan ve PCR testi negatif olan hastaların teşhislerinin netleşmesinde Foaming Test çok değerli bir rol üstlenmektedir.

Foaming Testin Avantajları Nelerdir?

 • Pratik ve her ortamda yapılabilen bir test olması,
 • Testi yapmak için herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye gerek duyulmaması,
 • Sonucun 1 dakika içerisinde alınabilmesi,
 • Fiyatının uygun olması,
 • Sağlıklı bireylerin Covid-19 ile ilgili endişelerinin giderilmesine yardımcı olması. Bu sayede gereksiz yere radyasyon alması, ilaç kullanılması ve COVID19 açısından riskli alanlara gitmek zorunda kalmaması.
 • Hastalığa yakalanmış bireylerin klinik takiplerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi,
 • Bir bireyin Covid-19 dışında, vücudunda anormal giden bir durum olduğunun tespit edilebilmesi ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanı sağlanabilmesi.      –        

Foaming Test, COVID-19 Dışında Hangi Durumlarda Erken Teşhis ve Klinik Takipte Fayda Sağlar

 • Diğer ağır viral enfeksiyon durumlarında
 • İdrarda normalde olmaması gereken protein yapıların atıldığı organ veya sistemsel hastalıklarda
 • Ağır allerjik tablolarda

FOAMING TEST T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI, TPE ve PTC PATENT KORUMALI BİR ÜRÜNDÜR.